Neuvoja ja vähennyksiä

Voin antaa puhelimitse tai henkilökohtaisesti neuvoja KELAN tuista asiakkailleni ja kiinnostuineille. KELAn sivuilla löydät myös aiheesta lisätietoa.

Lisätietoa KELAn omavastuusta, hintakatosta ja matkakorvauksista löydät kelan sivuilla:
http://www.kela.fi/matkat_omavastuuosuus

Kotitalousvähennys

Yritys Caritan LähiApu on mukana ennakkoperintärekisterissä, mikä tarkoittaa että voit saada kotitalousvähennystä kotipalvelusta. Enemmän tietoa ja tekstiä kotitalousvähennyksestä. Työosuus voi olla 5555€ ja silloin voit saada 2400€ /vuosi / henkilö. 2 asiakkaalla voit saada kaksinkertaisen summan vähennyksenä.

Osa-alueena meidän palveluun kuuluu että saat apua lomaikkeiden täyttämisessä jotka tarvitaan tähän liittyen.

Lisätietoa talousvähennyksestä ja kotipalvelusta löydät verohallinnon sivuilla:
http://vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Linkkejä

KELA: www.kela.fi

Verohallinto: www.vero.fi