Avdrag och kostnader

Information om FPA:s självrisk, kostnadstaket och reseersättningar hittar du på FPA:s sidor: http://www.kela.fi/web/sv/resor_sjalvrisk-och-kostnadstak

Hushållsavdrag

Företaget Caritas NärHjälp finns i förskottsinnehållningsregistret vilket betyder att du kan få hushållsavdrag för hemservice. Arbetsandelen kan vara 5555€ och då kan du få tillbaka 2400€ / år / person. För 2 klienter kan du få den dubbla summan i avdrag.

Som ett delområde i alla våra tjänster hör till att du får hjälp med ifyllande av de dokument och blanketter som behövs.

Mera information om hushållsavdrag och hemservice hittar du på skatteförvalningens hemsida: http://skatt.fi/sv-FI/Personkunder/Hushallsavdrag

Länkar

FPA: www.kela.fi/web/sv/

Skatteförvaltningen: http://skatt.fi/sv-FI